Indretning af små badeværelser

Har du et lille badeværelse, handler det om at indrette dig, så hver eneste kvadratmeter udnyttes bedst muligt. Små badeværelser kan være hyggelige, og med den rette inspiration kan du få en indretning, hvor du udnytter hver kvadratmeter optimalt. Uanset om der er tale om om en renovering eller blot en ny indretning, så kan dit lille badeværelse fremstå meget større.

„THINKING BIG IN SMALL SPACES”

Det kræver ikke meget plads at indrette et godt badeværelse men derimod gode ideer og produkter – vi kan gøre mange små rum til store badeoplevelser. 

Copenhagen Enø vask 40cm

Copenhagen Bath Søndersø vask

UDNYT HJØRNERNE

Med en hjørnevask har du mulighed for at udnytte alle kvadratmetrene. En hjørnevask fylder mindre, og du får udnyttet et hjørne, som er svært at få noget andet praktisk ud af.